Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Η σωστή χρήση των ψυγείων


Η σωστή χρήση των ψυγείων
Ποτέ μην τοποθετείτε ζεστό φαγητό στο ψυγείο. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αυξηθεί η εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου σε βαθμό που να θέσει σε κίνδυνο άλλα τρόφιμα. Διατηρείτε τα νωπά κρέατα, τα νωπά πουλερικά και τα ψάρια χωριστά από τα μαγειρεμένα και έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα ώστε να αποφύγετε την επιμόλυνση. Στην περίπτωση που δεν μπορούν να διατηρηθούν σε χωριστά ψυγεία, διατηρήστε τα προετοιμασμένα ή έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα επάνω από τα νωπά κρέατα, τα νωπά πουλερικά και τα ψάρια. Για να διατηρείτε το φαγητό σε μία συγκεκριμένη εσωτερική θερμοκρασία, η θερμοκρασία του αέρα στο ψυγείο πρέπει συνήθως να διατηρείται περίπου 1°C χαμηλότερη. Για παράδειγμα, για να διατηρήσετε το κοτόπουλο σε μια εσωτερική θερμοκρασία των 5°C, η θερμοκρασία του αέρα πρέπει να είναι 4 °C. Κρεμάστε θερμόμετρα στα πιο ζεστά σημεία του ψυγείου και ελέγξτε τα με προσοχή. Τυλίξτε κατάλληλα τα τρόφιμα. Αφήνοντάς τα ξεσκέπαστα μπορεί να επιμολυνθούν. Τα προϊόντα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρούς, σκεπασμένους περιέκτες με εμφανή σήμανση. Όλα τα πιθανώς επικίνδυνα τρόφιμα επιβάλλεται να έχουν ετικέτα με την ημερομηνία που πρέπει να πωληθούν, καταναλωθούν ή καταστραφούν.
--------------------------------------------------------------------------------
Η διακοπή λειτουργίας του καταψύκτη
Εάν διακοπεί η ηλεκτροδότηση ή ο καταψύκτης χαλάσει, η πόρτα θα πρέπει να παραμείνει κλειστή και να καλυφθεί με όποια μονωτικά υλικά υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα ώστε να περιοριστεί η άνοδος της θερμοκρασίας. Μετά την επιδιόρθωση και επαναλειτουργία του καταψύκτη, πρέπει να ελεγχθούν όλα τα προϊόντα και να απορριφθούν τα ύποπτα για αλλοιώσεις τρόφιμα. Αυτά δε που άρχισαν να ξεπαγώνουν, θα πρέπει:
• είτε να χρησιμοποιηθούν άμεσα,
• είτε να αποθηκευθούν στη συντήρηση, όχι για περισσότερο από δύο ώρες,
• είτε να μαγειρευτούν σχολαστικά, να ψυχθούν γρήγορα και να αποθηκευθούν στην ψύξη, όχι για περισσότερο από τρεις ημέρες, είτε να απορριφθούν, εάν δεν συμβεί τίποτα από τα παραπάνω.
--------------------------------------------------------------------------------
Αποθήκευση στην κατάψυξη

Για τη σωστή διατήρηση των πρώτων υλών στην κατάψυξη επιβάλλεται και εδώ ο τακτικός έλεγχος της θερμοκρασίας των καταψύξεων. Η θερμοκρασία τους πρέπει να είναι μικρότερη των – 18°C. Ελέγχουμε πάντα την ημερομηνία λήξης. Η τοποθέτηση των Α΄ υλών στους καταψύκτες σε σωστές συσκευασίες ή σε ειδικούς Περιέκτες ή σε ειδικούς περιέκτες, απομακρύνει τον κίνδυνο εγκαυμάτων κατάψυξης που καθιστούν τα τρόφιμα ακατάλληλα. Δεν πρέπει να καταψύχονται ποτέ πρώτες ύλες οι οποίες είχαν προηγουμένως αποψυχθεί ξεπαγώσει).

--------------------------------------------------------------------------------
Άλλες οδηγίες ορθής υγιεινής πρακτικής
Πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά δοχεία ή περιέκτες για την αποθήκευση των πρώτων υλών ή των έτοιμων προς κατανάλωση προϊόντων στα ψυγεία. Δεν πρέπει να τοποθετούνται σε αυτά χύμα τρόφιμα εάν δεν έχουν καλυφθεί πρώτα με ειδική μεμβράνη ή εάν δεν έχουν τοποθετηθεί πριν σε ειδικούς κλειστούς περιέκτες. Δεν πρέπει να τοποθετούνται κονσερβοποιημένα τρόφιμα στο ψυγείο, μέσα στην αρχική τους συσκευασία, αλλά να αδειάζεται το περιεχόμενο της κονσέρβας που έχει ανοιχτεί σε περιέκτη ή δοχείο. Επιβάλλεται ο απόλυτος διαχωρισμός των πρώτων υλών από τα έτοιμα προς κατανάλωση προϊόντα. Γι’ αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται διαφορετικά ψυγεία για το σκοπό αυτό. Στα μικρής δυναμικότητας καταστήματα στα οποία δεν είναι εφικτός κάτι τέτοιο, τα έτοιμα προϊόντα πρέπει να τοποθετούνται στα ψηλότερα ράφια του ψυγείου, οι δε πρώτες ύλες στα χαμηλότερα. Αν εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα (χαλασμένη πόρτα, υψηλές θερμοκρασίες, κ.λπ.), πρέπει να καλείται άμεσα ο συντηρητής. Ο κίνδυνος των επιμολύνσεων υπάρχει πάντα και αυξάνεται σημαντικά από λανθασμένες πρακτικές, όπως λ.χ. ωμά κρέατα ή ωμά πουλερικά που μπορεί να στάξουν πάνω σε τρόφιμα που βρίσκονται σε χαμηλότερα ράφια.
--------------------------------------------------------------------------------
Η ορθή διατήρηση στο ψυγείο
Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις εστίασης πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τη σωστή λειτουργία των ψυγείων, είτε από τον υπεύθυνο της επιχείρησης είτε από τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επιβάλλεται ο καθημερινός έλεγχος της σωστής θερμοκρασίας των ψυγείων, με κατάλληλα θερμόμετρα. Η θερμοκρασία τους πρέπει να είναι ανάμεσα στους 1οC και 5οC, εάν είναι θάλαμοι συντήρησης, ή κάτω από -18οC για κατάψυξη. Πρέπει να γίνεται τακτικά απόψυξη, καθαρισμός και απολύμανση των τοιχωμάτων των ψυγείων, των ραφιών και των υπαρχόντων δοχείων τους. Βασικός κανόνας πρέπει να είναι η αποτροπή υπερφόρτωσης των ψυγείων, διότι διαφορετικά δεν κυκλοφορεί σωστά ο ψυχρός αέρας και δεν υπάρχει η ενδεικνυόμενη θερμοκρασία.
--------------------------------------------------------------------------------
Αποθήκευση υπό ψύξη


Η αποθήκευση των ευαλλοίωτων πρώτων υλών πρέπει να γίνεται σε ειδικούς ψυκτικούς θαλάμους ή σε ψυγεία, τα οποία θα πρέπει να τοποθετούνται σε καλά αεριζόμενους χώρους, μακριά από πηγές θερμότητας, όπως φούρνοι , κλιματιστικά και ηλιακές ακτίνες, ώστε να μην υπολειτουργούν. Η επιμόλυνση των ευαίσθητων τροφίμων από ωμά τρόφιμα δυστυχώς είναι ένα συχνό πρόβλημα στις επιχειρήσεις εστίασης –ειδικά μικρής δυναμικότητας- λόγω μη σωστής αποθηκευτικής πρακτικής ή ανυπαρξίας κατάλληλων χώρων. Η παραμονή των ευαίσθητων ή ευαλλοίωτων τροφίμων σε λάθος θερμοκρασία ψύξης και η κακή χρήση των ψυγείων (λ.χ συχνό και άσκοπο άνοιγμα και κλείσιμο) μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στα τρόφιμα, με αποτέλεσμα να προκληθούν κρούσματα τροφικών δηλητηριάσεων.

--------------------------------------------------------------------------------
Οδηγίες ορθής αποθήκευσης
Τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να τοποθετούνται σε χωριστούς χώρους ή σε χαμηλά ράφια, για να μην επιμολύνουν τα άλλα προϊόντα. Θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για ανάπτυξη μούχλας, εντόμων ή άλλων αλλοιώσεων. Τα λαχανικά που είναι ευαίσθητα στο φως (π.χ. πατάτες) θα πρέπει να αποθηκεύονται σε σκοτεινό χώρο. Οι πρώτες ύλες θα πρέπει να προστατεύονται από σκόνη, ξένα σώματα και ανεπιθύμητες μυρωδιές. Οι ωμές πρώτες ύλες δεν θα πρέπει να μολύνουν τα έτοιμα για κατανάλωση τρόφιμα (διασταυρούμενη επιμόλυνση). Τα άλευρα, οι αποξηραμένες τροφές και τα δημητριακά θα πρέπει να είναι αποθηκευμένα σε κλειστά δοχεία και σε ράφια που δεν ακουμπούν στο πάτωμα, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση υγρασίας ή εντόμων. Τα υλικά συσκευασίας ή περιτυλίγματος θα πρέπει να είναι αποθηκευμένα σε ξεχωριστούς χώρους. Τα απορρυπαντικά, απολυμαντικά, εντομοκτόνα ή άλλες τοξικές ουσίες θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες ετικέτες και να είναι αποθηκευμένα σε χωριστές αποθήκες ή σε ντουλάπια που κλειδώνουν.
--------------------------------------------------------------------------------
Πως να διατηρήσετε τον εξοπλισμό σας σε άριστη κατάσταση!
Καλός καθαρισμός του μηχανήματος σας ( καφετιέρα, φούρνος, πλυντήριο, ψηστιέρα, φριτέζα, μηχανή παγωτού κλπ) με το καθημερινό κλείσιμο του καταστήματος σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή (εργοστασίου) και συντηρητή.
Βεβαιωθήτε ότι το μηχάνημα σας δεν παρουσιάζει τυχόν προβλήματα εξαιτίας άλλων παραγόντων όπως λάσκα ιμάντες, λαστιχάκια, βίδες, ελατήρια ή άλλα μικρά εξαρτήματα, να ανάβουν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας σωστά, οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, νερού ή αποχέτευσης να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του εγκαταστάτη σας.

Σωστή τοποθέτηση και θέση λειτουργίας των μηχανημάτων (π.χ. αποφυγή τοποθέτησης της παγομηχανής δίπλα σε φούρνο).

Προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων σας, κατά προτίμηση μία φορά ανά έτος. Έτσι εξασφαλίζετε ότι τα μηχανήματα σας θα λειτουργούν άψογα, θα προλάβετε το "χειρότερο" και έτσι και οι δικοί σας πελάτες θα είναι πάντα ευχαριστημένοι από τις προσφερόμενες υπηρεσίες σας!

Στείλτε μας το μηχάνημα σας στο τέλος της σαιζόν, για έλεγχο και γενική συντήρηση. Θα είναι έτοιμο σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα στοιχίσει λιγότερο από αποκατάσταση βλάβης εντός της σαιζόν (κερδίζετε έξοδα ταξιδιού, αμοιβή τεχνικού, ανταλλακτικά που ίσως χρειαστούν για την επί τόπου επισκευή).


Αποφύγετε τη χρήση μή γνήσιων ανταλλακτικών ή άλλων εξαρτημάτων. Συμβουλεύουμε όπως ζητάτε την γνώμη του προμηθευτή σας και να απευθύνεστε σε αυτόν για τεχνική υποστήριξη.

Και μην ξεχνάτε ότι η εταιρεία GOUNELAS βρίσκεται πάντα δίπλα σας, με το τμήμα Service, τα γνήσια ανταλλακτικά, τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

1 σχόλιο:

  1. Πάντως με την κρίση, βλέπω να αγοράζουμε ανταλλακτικά ψυγείων, πλυντηρίων κλπ και να τα φτιάχνουμε μόνοι μας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή